Projektu budowy podziemnych pojemników na odpady komunalne

Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Pretficza 40 we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu budowy podziemnych pojemników na odpady komunalne i do selektywnej zbiórki odpadów.

Pytania oraz oferty prosimy kierować do: 

Wiolata Maciąg - Czarzasta, kom. 508 077 143 email: w.maciag-czarzasta@gestor.com.pl